14
How do you support the young and the elderly in your community? ¿De qué manera apoyas a los jóvenes y a los ancianos en tu comunidad? Paano mo sinusuportahan ang mga kabataan at matatanda sa iyong komunidad? 您如何幫助您所在社區中的年輕人和長者?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆