17
Is securing the best for you and your family a good way to uplift your community? ¿Consideras que garantizar lo mejor para ti y tu familia es una buena manera de mejorar tu comunidad? Ang pagseguridad ba ang pinakamainam para sa iyo at sa iyong pamilya na isang magandang paraan para maiangat ang iyong komunidad? 為您和家人爭取到最好的東西是提升社區 的好辦法嗎?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

Sometimes, as long as it doesn't prevent other people from securing the best for them. (Chicago, IL)