37
What is something that is considered a luxury, but you don’t think you could live without? ¿Qué cosa crees es imprescindible en tu vida, pero que se considera como un lujo? Ano ang isang maituturing na luho, pero sa tingin mo ay mahihirapan ka kapag wala ito? 什麼東西被認為是奢侈品,但您認為如果沒有它,您就活不下去?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

traveling (San Francisco, CA)

clean drinking water (San Francisco, CA)