40
What could you give a 40-minute presentation on with absolutely no preparation? ¿Sobre qué tema podrías exponer durante 40 minutos sin preparación alguna? Ano ang maibibigay mo na 40-minutong pagtatanghal na wala talagang anumang inihanda? 在完全沒有準備的情況下,您可以進行 40 分鐘的演講嗎?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

The Harry Potter book series (San Francisco, CA)

My work (Chicago, IL)

Prince (San Francisco, CA)