72
Would you choose to live in a computer simulation if it would make you a lot happier? ¿Elegirías vivir en una simulación computarizada si eso te hiciera mucho más feliz? Pipiliin mo bang mabuhay sa isang computer simulation kung magiging mas masaya ka rito? 如果可以讓您更快樂,您會選擇生活在電腦模擬的世界中嗎?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

No never (Sausalito CA)

NO! Real life isn't meant to always be happy, as hard as that is to accept. (San Francisco, CA)

Haha. No. Happiness is an odd concept. (Chicago, IL)