91
What traits are most important to you in a partner? ¿Cuáles son las características de una persona que consideras más importantes para la pareja? Anu-anong mga katangian ang pinakamahalaga sa iyo sa isang kabiyak? 伴侶身上的什麼性格特點對您而言最重要?
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆

Compassion, humor, respect (San Francisco, CA)

Loyalty, respect, kindness, humor**, intelligence, love, generosity. (Chicago, IL)

empathy, self-awareness and truth (San Francisco, CA)