97
Please share a funny or embarrassing personal story. Por favor, comparte una historia personal que sea graciosa o vergonzosa. Pakibahagi ang nakakatawa o nakakahiyang sandali na naganap sa iyong buhay. 請分享一個有趣或尷尬的個人故事。
Submit a Reponse Enviar una respuesta Magsumite ng isang Tugon 提交回覆